De Algemene Ledenvergadering heeft op 24 april 2019 met unanieme instemming onze secretaris Willemien Hoogwerf benoemd tot erelid. Het is voor het eerst in de geschiedenis van onze vereniging dat er een erelid is benoemd.

Deze benoeming geldt als waardering voor de drijvende kracht die Willemien vanaf de oprichting in 2002 als secretaris voor de vereniging is en voor het voortreffelijk eindredacteurschap van het verenigingsblad “de Ouwe Heul”. Helaas kon zij vanwege ziekte niet op de Algemene Ledenvergadering aanwezig zijn. De oorkonde zal haar bij de volgende bestuursvergadering uitgereikt worden.

Wilt u ook lid of donateur worden?