Er zijn ruim 30 aanmeldingen om de excursie bij te wonen in de Breepleinkerk. Dit n.a.v. de enthousiaste verhalen van Henk de Haan op onze Algemene Ledenvergadering van 24 april jl. over de Joodse onderduikers aldaar in de Tweede Wereldoorlog.

Vanwege de overzichtelijkheid en de veiligheid bij het beklimmen van de trappen gaan we uit van een hanteerbare groep van ongeveer 15 personen. We gaan dus 2 excursies organiseren. Uiteraard zitten de personen die u heeft opgegeven in dezelfde groep (2 of 3 personen) als u.

De organisatie van het bezoek is nog niet rond; met Henk de Haan en de koster van de kerk plegen wij overleg over welke data in hun rooster van rondleidingen passen. Wij denken zelf aan eind mei en begin juni. Als de data bekend zijn ontvangt u van ons per mail een formulier om uw voorkeur op te geven.

Mocht u zich nog willen aanmelden voor deze excursie, kunt u mailen naar secretaris@historischspijkenisse.nl

Wilt u ook lid of donateur worden?